Oefentherapie Cesar / Mensendieck

De oefentherapeut cesar/mensendieck analyseert je lichaamshouding en beweeggewoontes tijdens je dagelijkse activiteiten en zoekt daarin een verband met je eventuele pijnklacht. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in je dagelijkse leven, leer je anders en beter bewegen, gezonder beweeggedrag en gezondere leefstijl.

Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar jouw pijnklacht kijkt, maar naar jou als mens in jouw omgeving als geheel. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

“Een andere houding is een nieuwe vaardigheid aanleren, net als leren fietsen. Door te oefenen en te doen leer je een vaardigheid, die je de rest van je leven niet meer verleert.”

Samen stellen we een individueel behandelplan op om jouw doelen te bereiken. Daarbij staat je hulpvraag centraal. Wat zou je (weer) willen kunnen wat je nu niet lukt? Met alle onderstaande hulpvragen kun je terecht bij de oefentherapeut Cesar/Mensendieck. 

Werkwijze oefentherapie

wordt aan gewerkt..

Oefentherapie
Wanneer naar de oefentherapeut?

Definitie van Gezondheid - WHO

“Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.”

Cesartherapie, oefentherapie, beroepsgroep VvOCM