Vergoedingen

Oefentherapie Cesar/ Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering conform uw polisvoorwaarden. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Met alle zorgverzekeraars heb ik afspraken over rechtstreekse declaraties.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afmeldt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Mocht u alleen basis verzekerd zijn, dan kunt u aan het einde van uw behandeling bij mij pinnen. Ik hanteer de tarieven van uw zorgverzekeraar. De tabel hiernaast geeft een indicatie van de tarieven, dit wisselt per zorgverzekeraar. Vraag uw oefentherapeut naar de voor u geldende tarieven.

Omschrijving Prijs
Behandeling Oefentherapie Cesar (30 min) € 30
Screening bij directe toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)* € 10
Intake en onderzoek na screening Oefentherapie € 30
Intake en onderzoek na verwijzing Oefentherapie € 40
Toeslag aan huis behandeling Oefentherapie € 10
Eenmalig Oefentherapeutisch onderzoek (45 min) € 45
Instructie/ overleg ouders van de patiënt (30-45 min) € 25
Niet nagekomen afspraak Oefentherapie (75% van tarief) € 22,50
Telefonisch consult (vanaf 15 min t/m 30 min) € 15
Informatie verstrekken aan bedrijfsarts/verzekeringsarts/medisch adviseur letselschade € 75

 

*DTO, Directe toegankelijkheid Oefentherapie. Betekend dat je geen verwijzing van je huisarts of specialist nodig hebt om een afspraak te maken bij de oefentherapeut cesar / mensendieck. De oefentherapeut doet dan de screening. Dit is een korte check om te controleren of je bij oefentherapie op de juiste plek bent.